Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Przewodniczący

mgr Marek Zawada - e-mail: 6156@pw.edu.pl

Członkowie

mgr Agnieszka Czupryńska

mgr Angelika Wilk