Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Znamy wyniki I tury kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia.

Stylizowane logo WZ

Zapraszamy do sprawdzenia list kandydatów zakwalifikowanych i złożenia wymaganych dokumentów do dnia 18 lipca.

Dokumenty będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 11 do 15.

Gmach Nowy Technologiczny (ul. L.Narbutta 85), pokój 3 (parter na lewo od wejścia do budynku).

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty członków Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. W tym celu zakwalifikowani kandydaci muszą okazać także, wraz z kserokopiami, oryginały dokumentów.Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i listy rezerwowe:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Komunikat-Wydzialowych-Komisji-Rekrutacyjnych-z-dnia-12.07.2017-r

Wykaz wymaganych dokumentów:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Wyniki-rekrutacji-na-studia-stacjonarne-I-stopnia-i-skladanie-dokumentow2

Wyniki II tury kwalifikacji zostaną ogłoszone 19 lipca.