Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej

PUBLICZNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Z ELEMENTAMI LOGISTYKI SPOŁECZNEJ

Studia podyplomowe prowadzone przez:

Wydział Zarządzania

Politechniki Warszawskiej

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Grzegorz Kunikowski

Charakterystyka studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych "Publiczne zarządzanie kryzysowe z elementami logistyki społecznej" obejmuje zagadnienia z obszaru standardów międzynarodowych m.in.: Zasady Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, metodyki oceny ryzyka oraz projektowania rozwiązań zapobiegawczych i rozwiązań reagowania na zakłócenia/kryzysy/katastrofy stosowanych w różnych krajach Europy, wymagania i rozwiązania dotyczące współdziałania w przypadku zdarzeń o ponadregionalnym zasięgu.

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie w sytuacji zagrożenia lub kryzysu. Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli, pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego, operatorów infrastruktury krytycznej oraz służb ratowniczych współpracujących w zakresie zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego. Na bazie wspólnego programu podstawowego oferowane są dwie specjalności:

a)    Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

b)    Zarządzanie kryzysowe infrastrukturą krytyczną

Co nas wyróżnia

  • Unikalny program obejmujący zagadnienia z obszaru standardów międzynarodowych m.in Zasady Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, metodyki oceny ryzyka oraz projektowania rozwiązań zapobiegawczych i rozwiązań reagowania na zakłócenia/kryzysy/katastrofy stosowanych w różnych krajach Europy.
  • Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów zawsze oparte o praktykę,
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie zarządzania kryzysowego,
  • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Politechnikę Warszawską.

Partnerzy

Wydział Administracji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Transportu.

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego