Harmonogram rekrutacji

Najważniejsze terminy w terminarzu rekrutacji na I stopień studiów

18 maja początek rejestracji (zapisów internetowych)
29 czerwca koniec zapisów dla kandydatów z zagranicy
5 lipca egzamin przedmiotowy dla kandydatów z zagranicy
5 lipca koniec zapisów i ostateczny termin wniesienia opłaty
11 lipca ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji
18 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
23 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji

Najważniejsze terminy w terminarzu rekrutacji na II stopień studiów i I stopień niestacjonarnych

2 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów w I turze
30 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów w I turze
6 września początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów w II turze
12 września koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów w II turze
(aktualizacja) 16 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia prowadzone w Warszawie

Szczegółowy harmonogram:

Limity przyjęć

            stacjonarne niestacjonarne
I stopień II stopień I stopień II stopień
Zarządzanie 90 90 90 90
Inżynieria Zarządzania 90 90 90 90
Zarządzanie – opłata za semestr - -  2400 zł 2400  zł
Inżynieria Zarządzania - opłata za semestr - - 2600  zł 2600 zł
Zarządzanie (studia w j. angielskim) 30 30 1750 EUR 1750 EUR

  Do pobrania