Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Aktualności

Informacje o zapomogach dla studentów

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w dziekanacie ds. studenckich pok. 5.

Wirtualne Spotkanie Informacyjne Erasmus

Ze względu na Państwa wygodę oraz fakt, że tegoroczna rekrutacja pilotażowo odbywa się w systemie USOSweb, zamiast spotkania "fizycznego" dla ograniczonej liczby studentów, postanowiliśmy przygotować instrukcje elektroniczne.

Przedłużenie wypłaty stypendiów dla osób, które miały wydane decyzje na 5 miesięcy lub mniej.

Osoby, które miały przyznane stypendium socjalne, socjalne zwiększone i stypendium specjalne na 5 miesięcy lub mniej mogą się ubiegać o jego przedłużenie pod warunkiem, że w pierwszych dwóch tygodniach nowego semestru (19.02 – 2.03) złożą wypełnioną pierwszą i drugą stronę wniosku. Stypendia bez złożonego wniosku nie zostaną przedłużone.

Zmiana godzin otwarcia Dziekanatu ds. Studenckich w dniach 12.02 - 16.02.

Poniedziałek 10.30 -12.30

Czwartek 10.30 – 15.00

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society

W imieniu Komitetu Organizacyjnego przesyłam zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018), która odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Studentka naszego Wydziału otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Agata Paluch studentka naszego Wydziału II roku, studiów drugiego stopnia, kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" decyzją Ministra z dnia 13 grudnia br. za wybitne osiągnięcia otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Stypendium im. dr Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował, na rok akademicki 2017/2018 stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Decyzje stypendialne do odbioru

Wszystkie decyzje dotyczące stypendiów są już gotowe do odbioru. Wszystkie decyzje należy odebrać do 15 grudnia pomimo wypłaconych stypendiów. Osoby, które nie odbiorą decyzji będą mogły mieć wstrzymane stypendia od kolejnego miesiąca.

Zmiana godzin otwarcia Dziekanatu ds. Studenckich.

24 listopada (piątek) dziekanat będzie nieczynny – konferencja Demist’17
28 listopada (wtorek) dziekanat będzie czynny w godzinach 10.30-13.30
30 listopada (czwartek) dziekanat będzie nieczynny – szkolenie.
 
Od 4 grudnia na stałe będą obowiązywały nowe godziny przyjęć interesantów w poniedziałki i wtorki:
Poniedziałek 10.30 -12.30 i 15.00 -17.00
Wtorek 10.30 -12.30

W dniu 24.11.2017 r. (piątek) Dziekanat ds. Studenckich będzie nieczynny.

W tym dniu zapraszamy Państwa na konferencję DEMIST'17.

Decyzje dot. stypendiów.

Decyzje dot. stypendiów socjalnych, socjalnych zwiększonych, specjalnych oraz zapomóg za październik i listopad będą do odbioru w pokoju nr 5 od 16.11.2017 r. od godz. 12.30. Zapraszamy.

Ostateczne listy rankingowe

Ostateczne listy rankingowe wraz z kwotami do wypłaty.

Wysokości świadczeń przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów PW

- maksymalna wysokość stypendium socjalnego - 1050 zł

- minimalna wysokość stypendium socjalnego - 350 zł

Dofinansowanie praktyk studenckich. Podania należy składać do 20.11 br. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni może ubiegać się o dofinansowanie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów zakwaterowania i dojazdów.

Inauguracja Mazowieckiej Platformy Kół Naukowych

W dniu 24 października 2017 roku rozpoczął się cykl comiesięcznych seminariów Mazowieckiej Platformy Kół Naukowych. Pomysł zgłosił Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. 

Wstępne listy rankingowe

Błędy na listach można zgłaszać do 26.10.17 r. w pok. 5 u pani E. Korzeniowskiej lub mailowo na adres: student.wz@pw.edu.pl
 

Pokoje gościnne Politechniki Warszawskiej

W związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim informujemy o możliwości korzystania z noclegów w Pokojach Gościnnych Politechniki Warszawskiej.

Kurs Profilaktyczny dla studentów z programem redukcji stresu

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness „Polim” zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie: „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu”.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2017 (r.ak. 2017/2018). Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2017 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2017.