Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Rekrutacja na Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018

Stylizowane logo WZ

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej prowadzi od roku akademickiego 2017/2018 Studia Doktoranckie (studia stopnia III) w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Studia będą prowadzone jako czteroletnie:

  • stacjonarne studia doktoranckie w języku polskim,
  • niestacjonarne studia doktoranckie w języku polskim,
  • niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim.

 

Cele studiów doktoranckich to: zapoznanie się z najnowszymi trendami rozwoju nauk o zarządzaniu; nabycie umiejętności formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów naukowych; nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych, interpretacji i prezentowania wyników tych badań oraz stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej, przydatnego do rozwiązywania złożonych problemów praktycznych i teoretycznych - umożliwiających przygotowanie pracy doktorskiej.

 

Zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018:

  • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra inżyniera lub magistra lub dyplomu równoważnego i predyspozycje do prac naukowo-badawczych.
  • Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie konkursu do odpowiedniej jednostki organizacyjnej Wydziału Zarządzania PW.
  • Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie poprzez system informatyczny Rekrutacja PW za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie.
  • Dokumenty związane z procesem rekrutacji kandydaci składają zgodnie z harmonogramem rekrutacji w Biurze Obsługi Doktorantów, pok. 43 Gmach Nowy Technologiczny, Warszawa, ul. Narbutta 85.
  • Rekrutacje na studia doktoranckie odbywa się w dwóch etapach.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania PW.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania PW.

Harmonogram rekrutacji na Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2017/2018

01.06.2017 – 31.08.2017

 

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie poprzez system informatyczny 

01.06.2017 – 31.08.2017

 

 

Składanie dokumentów wymaganych w etapie I procesu rekrutacji w Biurze Obsługi Doktorantów, pok. 43 Gmach Nowy Technologiczny, Warszawa, ul. Narbutta 85

04.09.2017

 

 

Publikacja komunikatu WKR SD o zakwalifikowaniu kandydatów do postępowania konkursowego realizowanego w II etapie rekrutacji

06.09.2017

 

 

Spotkanie z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej – potencjalnymi opiekunami naukowymi

06.09.2017 – 12.09.2017

 

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
15.09.2017 Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
19.09.2017 Ogłoszenie wyników rekrutacji