Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wyniki rekrutacji na Studia Doktoranckie WZ-PW

Wyniki rekrutacji na Studia Doktoranckie WZ-PW

KOMUNIKAT

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ ds. PRZYJĘĆ NA STUDIA DOKTORANCKIE

NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W ROKU AKADEM. 2017/2018

Działając na podstawie regulaminu studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Komisja Rekrutacyjna w dniu 15 września 2017 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała na studia doktoranckie następujące osoby:

Nr kandydata:

 • 900044
 • 900150
 • 900041
 • 900224
 • 900028
 • 900186
 • 900166
 • 900062
 • 900216
 • 900053
 • 900049
 • 900092
 • 900284
 • 900081
 • 900136
 • 900227
 • 900122
 • 900078
 • 900090
 • 900076
 • 900226

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Kierownik Studiów Doktoranckich

Dr hab. inż. Tadeusz Waściński, Prof. PW