Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Konta studenckie/doktoranckie

Aktualna informacja o kontach studenckich znajduje się na stronie Centrum Informatyzacji PW, w sekcji FAQ

Zasady korzystania z kont studenckich

I

Wszyscy studenci  posiadają adresy poczty elektronicznej w formacie: numeralbumu@pw.edu.pl.

 

Parametry serwera studenckiego domeny pw.edu.pl:

Dostęp do poczty z adresu: https://portal.office.com

Login ID od tego roku to: nr_albumu@pw.edu.pl

Hasło:

  1. dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery)
  2. ostatnie 3 cyfry numeru albumu (indeksu)
  3. znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru albumu (indeksu): 0 - ), 1 - !, 2 - @, 3 - #, 4 - $, 5 - %, 6 - ^, 7 - ?, 8 - *, 9 - (
  4. pierwsza litera imienia ojca (duża litera)
  5. pierwsza litera imienia matki (duża litera)

Uwaga: W haśle nie występują polskie znaki - zostały one zamienione na znaki "bez ogonków", czyli przykładowo zamiast Ł w haśle występuje L.
 Przykładowo: Student Jan Kowalski urodzony w Warszawie, posiadający numer albumu 123456 o imionach rodziców Łucja, Adam posługuje się hasłem startowym: wa456^AL

Informacje dodatkowe:

Aby zalogować się do systemu trzeba posiadać aktywny status studenta w systemie USOS. Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od rejestracji rocznej, na niektórych wydziałach aktywny status studenta wygasa po każdym semestrze, a więc co semestr pracownik dziekanatu powinien wprowadzić studentowi rejestrację na nowy cykl dydaktyczny.

Uwagi dotyczące studentów Ośrodka Kształcenia Na Odległość:

Studenci krótkoterminowi nie posiadają rejestracji w systemie USOS.

W przypadku konieczności posiadania konta pocztowego w systemie pocztowym (np. z uwagi na potrzebę dostępu do licencji Microsoft, AutoDesk itp.), istnieje możliwość otrzymania konta czasowego. Konta te są tworzone indywidualnie. Wszystkie prośby proszę kierować na adres: 5999@pw.edu.pl.

 

 

e-MAIL SYSTEM FOR STUDENTS WUT

Access to e-mail the following address: https://portal.office.com
Login: albumnumber@pw.edu.pl

  1.     the first two letters of the place of birth (lowercase)
  2.     last 3 digits of the album (index)
  3.     special character depends on the last digits of the album (index) 0 -), 1 -! 2 - @ 3 - # 4 - $ 5 -%, 6 - ^, 7 -? 8 - * 9 - (
  4.     the first letter of the name of the father (uppercase)
  5.     the first letter of the name of the mother (uppercase)

For example: A student John Doe was born in Warsaw, album number 123456, parents name: Adam and Lucy - startup password wa456^AL