Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory profili technologicznych dla studentów I stopnia II semestru

Wyniki wyborów profili technologicznych:

   

STUDIA STACJONARNE - listy osób zapisanych do poszczególnych grup:

- Profil informatyczny (2 grupy po 30 osób),

- Profil budowlany   (1 grupa 30 osobowa). 

  

STUDIA NIESTACJONARNE

Na podstawie wyników sondażu, decyzją Pani Dziekan, został utworzony jeden profil technologiczny:

- profil informatyczny (wszystkie osoby zostały automatycznie zapisane do tej grupy).