Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory specjalności

Wyniki wyborów specjalności - listy osób zapisanych do poszczególnych grup:

   

STUDIA STACJONARNE, Zarządzanie, 4 semestr:

- Finanse i zarządzanie ryzykiem

- Informatyka Gospodarcza

- Zarządzanie strategiczne

    

STUDIA NIESTACJONARNE, Zarządzanie, 4 semestr:

Na podstawie wyników sondażu, decyzją Pani Dziekan, zostanie uruchomiona jedna specjalność:

- Zarządzanie strategiczne (wszystkie osoby zostały automatycznie zapisane do tej grupy).

    

STUDIA STACJONARNE, Z i ZiIP, 2 semestr:

Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych

- Rynki i instytucje finansowe

- Systemy produkcyjne i logistyczne

  

STUDIA NIESTACJONARNE, Z i ZiIP, 2 semestr:

- Gospodarka cyfrowa

- Systemy produkcyjne i logistyczne

  

II Etap wyboru specjalności I stopnień na zimę 2017/2018 (studia stacjonarne, II rok, IV semestr, kierunek Zarządzanie)

II Etap wyboru specjalności II stopnień na zimę 2017/2018 (studia stacjonarne i niestacjonarne, I rok, II semestr, kierunki Z i ZiIP) 

Zasady wyboru specjalności I stopnień na zimę 2017/2018 (II rok, IV semestr, kierunek Zarządzanie)

Zasady wyboru specjalności II stopnień na zimę 2017/2018 (I rok, II semestr, kierunki Z i ZiIP)