Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wybory specjalności

Wyniki I etapu wyborów specjalności (I st., kier. Z, sem. IV) na studiach stacjonarnych

Na podstawie przeprowadzonego sondażu, decyzją Pani Dziekan Katarzyny Rostek, w semestrze zimowym 2018 zostaną uruchomione następujące specjalności:

- Finanse i Zarządzanie Ryzykiem - I grupa

- Zarządzanie Strategiczne - II grupy 

23 marca o godzinie 20:00 startują zapisy do grup specjalnościowych - Zasady zapisów do grup specjalnościowych 

Zasady wyborów specjalności dla studentów studiów I stopnia, kierunku Z, sem. IV, studia stacjonarne i niestacjonarne 

Zasady wyborów specjalności dla studentów studiów I stopnia, kierunku Z, sem. II, studia stacjonarne i niestacjonarne