Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

XII Kongres Obywatelski

XII Kongres Obywatelski

XII Kongres Obywatelski pod hasłem: PARTNERSKA I WSPÓLNA POLSKA. SZACUNEK – UCZCIWOŚĆ – WSPÓŁPRACA

W sobotę, 28. października 2017 r., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się XII Kongres Obywatelski pod hasłem: PARTNERSKA I WSPÓLNA POLSKA. SZACUNEK – UCZCIWOŚĆ – WSPÓŁPRACA.  Kongres jest unikalnym miejscem w Polsce, gdzie spotykają się i dyskutują osoby o zróżnicowanych poglądach ideowo-politycznych, przedstawiciele różnych środowisk, branż, pokoleń i miejscowości. Wśród uczestników Kongresu są zarówno ludzie młodzi, jak i seniorzy. W XI Kongresie wzięli udział reprezentanci ok. 200 miejscowości! Łącznie w dotychczasowych Kongresach uczestniczyło ponad 11 000 osób oraz ponad 800 mówców.
  Więcej informacji na temat samego Kongresu oraz szczegółowy program wydarzenia dostępny na stronie.