Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2016 - 2020

Pełnomocnik Dziekana Osoba powołana Nr decyzji Dziekana Koordynator
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki mgr inż. Aneta Kossobudzka-Górska 25/2016 Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych
ds. Informacji Archiwalnych dr inż. Elżbieta Rzeszutek 16/2016 Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
ds. Informatyzacji Wydziału, Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych mgr inż. Sylwester Pięta 14/2016 Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych
ds. Obsługi Studiów Podyplomowych mgr inż. Iwona Głażewska 23/2016 Prodziekan ds. Studiów
ds. Organizacji Zajęć na Studiach Doktoranckich mgr Marta Kruk 27/2016 Kierownik Studiów Doktoranckich
ds. Osób Niepełnosprawnych mgr inż. Marta Skierniewska 24/2016 Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych
ds. Procesu Projektowania Przejściowego i Dyplomowego dr inż. Olga Sobolewska 21/2016 Prodziekan ds. Studiów
ds. Rozliczania Zajęć Dydaktycznych mgr inż. Jacek Mączyński 22/2016 Prodziekan ds. Studiów
ds. Seminariów Naukowych i Konferencji dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk 18/2016 Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
ds. Studenckich Programów Międzynarodowych dr inż. Kamil Sitarski 20/2016 Prodziekan ds. Studiów
ds. Systemu Biblioteczno-Informacyjnego mgr inż. Marta Skierniewska 5/2017 Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych
ds. Współpracy z Otoczeniem dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. PW 17/2016 Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
ds. Zamówień Publicznych mgr inż. Iwona Dobrzyńska 15/2016 Dziekan
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW 19/2016 Prodziekan ds. Studiów