Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Kossobudzka-Górska Aneta, mgr inż.

starszy wykładowca
 • Pokój: 102
 • tel.: 22 234 82 02

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Podstawy ergonomii,
 • Ergonomia w przemyśle,
 • Ergonomia w projektowaniu wyrobów i systemów,
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego,
 • Zarządzanie środowiskiem pracy,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • Organizacja stanowisk pracy,
 • Techniki wizualizacji i prezentacji.

Tematyka prac przejściowych:

 • Identyfikacja zagrożeń i cena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISO 45001,
 • Ergonomiczna ocena stanowisk pracy,
 • Diagnoza wysiłku fizycznego (ocena obciążenia wysiłkiem dynamicznym, statycznym, pracą monotypową, MSD’s), obciążeń psychicznych (ocena obciążenia psychicznego i stresu w pracy), analiza rozplanowania przestrzennego stanowiska pracy.

Działalność naukowo-badawcza:

 • Identyfikacja zagrożeń i cena ryzyka zawodowego,
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • Ergonomiczne projektowanie i ocena stanowisk pracy,
 • Opracowanie i wdrożenie zasad ergonomii, wynikających z czynników ergonomicznych oraz oceny ryzyka zdrowotnego, przy:

          uruchamianiu nowego wydziału produkcyjnego,

          kształtowaniu kultury bezpieczeństwa,

          ergonomicznych i bezpiecznych zachowań,

          badaniu uciążliwości pracy.

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW