Logo Politechniki Warszawskiej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Skip to main content

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Przewodnicząca Komisji :  prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska

Sekretarz:                        mgr inż. Piotr Kryś

Członkowie

  • dr Grzegorz Rządkowski
  • mgr Milena Bodych-Biernacka
  • Dorota Lurka
  • mgr Piotr Młodzianowski - przedstawiciel doktorantów
  • Aleksandra Zgiep – przedstawiciel studentów

Komisja powołana uchwałami Rady Wydziału Zarządzania PW:

  • nr 281/II/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
  • nr 321/II/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.