Funkcjonowanie PW w czasie pandemii

Zgodnie z decyzją Rektora nr 334/2021od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszelkie zajęcia dydaktyczne na PW prowadzone są w trybie zdalnym (dotyczy to także studiów podyplomowych i innych form kształcenia realizowanych na naszej Uczelni).

W pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem PW w czasie pandemii obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 r.

Stale aktualizowane informacje są zamieszczane na stronie głównej PW