Dokumenty i opłaty I stopień studiów

Wymagane dokumenty:                            

- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią

- dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),

- dyplom/zaświadczenie laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji)

- dokument tożsamości do wglądu

- 2 aktualne fotografie (jak do dowodu osobistego 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem

Limity przyjęć

            stacjonarne niestacjonarne
I stopień II stopień I stopień II stopień
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej 60 60 60 60
Inżynieria Zarządzania 120 120 120 120
Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej – opłata za semestr - - 2700 zł 2700  zł
Inżynieria Zarządzania - opłata za semestr - - 2600  zł 2600 zł