Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie

Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie

Program studiów jest ukierunkowany na kształcenie w zakresie dwóch specjalności – inżynierii cyfrowej oraz przedsiębiorczości technologicznej. Student jest przygotowywany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych, realizacji projektów technicznych (formułowania wymagań i założeń projektowych, doboru i projektowania informatycznych systemów zarządzania, reorganizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych) oraz organizacyjno-zarządczych (projektowania i oceny opłacalności inwestycji, modelowania i analizy procesów biznesowych, planowania i budżetowania przedsięwzięć). Program studiów łączy interdyscyplinarne kompetencje z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, technologii informatycznych, procesów produkcyjnych oraz przedsiębiorczości. Absolwent studiów otrzymuje tytuł inżyniera oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2.

INFORMACJE WSTĘPNE

Tytuł zawodowy po studiach I stopnia - inżynier

Specjalności

Przedsiębiorczość Technologiczna

Inżynieria Cyfrowa

Nie każda specjalność może być uruchomiona, a jej utworzenie uzależnione jest od decyzji Dziekana WZ na którą ma wpływ między innymi zainteresowanie studentów deklarowane w procedurze wyboru.

Absolwent potrafi:

 • planować, realizować oraz zarządzać złożonymi projektami,
 • organizować i pracować w interdyscyplinarnym zespole,
 • uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym przedsięwzięcie typu startup,
 • oceniać, dobierać i projektować modele zarządzania,
 • analizować i modelować procesy organizacji,
 • analizować i oceniać opłacalność projektów inwestycyjnych.

 

Perspektywy zawodowe:

 • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego lub technicznego, pracownicy działów IT oraz badawczo-rozwojowych instytucji dowolnego profilu działania,
 • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, technologii cyfrowych, w jednostkach projektowych i doradczych, w szczególności w obszarze analiz IT, innowacji, badań i rozwoju, finasowania i budżetowania przedsięwzięć,
 • w administracji państwowej i samorządowej oraz w zakresie prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej lub technicznej,
 • w formie samozatrudnienia,
 • możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Publiczne, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych, takich jak: Logistyka, Inżynieria Produkcji, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Bezpieczeństwa.

 

Przykłady zawodów

 • Analityk biznesowy
 • Kierownik projektów IT
 • Specjalista ds. startup-ów technologicznych
 • Specjalista zarządzania wiedzą 

 

Wybrane przedmioty  • Inteligentne przedsiębiorstwo  w gospodarce globalnej • Zarządzanie zespołem projektowym - gra symulacyjna • Informatyka w projektowaniu inżynierskim • Informacyjne systemy wspomagania zarządzania • Narzędzia modelowania procesów produkcji  • Otoczenie finansowe przedsiębiorstwa • Analiza i optymalizacja procesów biznesowych • Modelowanie biznesowe • Projektowanie serwisów internetowych • Projektowanie aplikacji mobilnych • Sztuczna inteligencja w biznesie

Opnie studentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-studentow

Opnie absolwentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-absolwentow

SPRAWY FORMALNE

Profil studiów - ogólnoakademicki

 Czas trwania studiów

 • studia stacjonarne (dzienne) – 3,5 roku (7 semestrów)
 • studia niestacjonarne (zaoczne) – 3,5 roku (7 semestrów)

Organizacja zajęć

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00,
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-14 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony. Ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej.

Program kształcenia

Specjalności

Przedsiębiorczość technologiczna

Inżynier-założyciel start-up’u technologicznego

Inżynieria cyfrowa

Inżynier-kierownik projektów IT

Moduły Kierunkowe Projekty zaliczeniowe
Zarządzanie 1)      Analiza i ocena procesów zarządzania
Inżynieria Produkcji 2)      Projekt procesu produkcyjnego
Ekonomia 3)      Analiza i ocena efektywności przedsięwzięcia
Moduły Specjalności Projekty zaliczeniowe
Wiodący

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA:

4) Projekt startupu technologicznego

KOMPETENCJE CYFROWE:

4) Projekt systemu informatycznego

Uzupełniający 1

INNOWACJE I TECHNOLOGIE:

5) Prototyp produktu z wykorzystaniem narzędzi IT

IT W ZARZĄDZANIU:

5) Projekt architektury korporacyjnej

Uzupełniający 2

TECHNICZNE WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY:

6) Projekt internetowego systemu komunikacji i sprzedaży

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W IT:

6) Projekt środowiska technicznego zarządzania projektem

Moduły Obieralne Zakres wyboru
Obieralny 1 IT W ZARZĄDZANIU INNOWACJE I TECHNOLOGIE
Obieralny 2 KOMPETENCJE CYFROWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TECHNOLOGICZNA
  Egzamin dyplomowy

 

 

Przykładowe siatki studiów:

https://wz.pw.edu.pl/Studia/Siatki-studiow

Opłaty za studia niestacjonarne

2800 zł za semestr. Studia trwają 7 semestrów.

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym.
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Złóż dokumenty na wydziale.

Aktualny terminarz rekrutacji: Terminarz / Studia stacjonarne I stopnia i jednolite / Studia I i II stopnia / Rekrutacja / Strona główna - Politechnika Warszawska (pw.edu.pl)

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronach:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/