Akademia zarządzania IT w administracji publicznej

AKADEMIA ZARZĄDZANIA IT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia podyplomowe prowadzone przez:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

we współpracy z Fundacją IT Leader Club

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Olga Sobolewska

Charakterystyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i  umiejętności umożliwiających czynne, świadome i efektywne zarządzanie IT w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej. Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze uzyskują wiedzę, umiejętności i niezbędne do odpowiedzialnego zarządzania IT w podmiotach administracji publicznej. Po zakończeniu studiów słuchacze posiadają umiejętności pozwalające na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zarządzania powierzonymi mu zasobami IT, a także na rozwiązywanie problemów związanych z realizacją procesów dostarczania zasobów i usług IT w działalności podmiotów administracji publicznej, umożliwiające skuteczne prowadzenie działań w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym w zakresie zapewniania usług IT. Absolwent studiów jest kompetentnym i nowoczesnym, innowacyjnym w myśleniu, rozumnym liderem IT.

Koncepcja kształcenia jest zorientowana na uzyskanie przez absolwentów umiejętności praktycznych:

  • prowadzenie przedmiotów w formach zorientowanych w większym stopniu na: studia przypadku, prace projektowe, projekty zespołowe o dużym stopniu nieokreśloności;
  • stosowanie nowoczesnych metod, technik i narzędzi nauczania służących poprawie efektywności procesu uczenia się (zajęcia warsztatowe, projekty zespołowe);
  • nacisk na podejmowanie tematów prac końcowych związanych z bieżącymi problemami wynikającymi z pełnionych obowiązków zawodowych uczestników studiów podyplomowych;
  • część zajęć prowadzą nauczyciele akademiccy i praktycy, którzy współpracują w różnych formach z jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Co nas wyróżnia

  • Studia podyplomowe są realizowane we współpracy z Fundacją IT Leader Club, prowadzącą działalność doskonalącą kompetencje menedżerskie w administracji publicznej, która to działalność jest objęta wspólnym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz JM Rektora Politechniki Warszawskiej.
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie zarządzania IT.
  • Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów zawsze oparte o praktykę.
  • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Politechnikę Warszawską.

Partnerzy

Fundacja IT Leader Club

Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego