AKADEMIA ZARZĄDZANIA IT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Olga Sobolewska

AKADEMIA ZARZĄDZANIA IT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ