AKADEMIA ZARZĄDZANIA IT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

AKADEMIA ZARZĄDZANIA IT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Olga Sobolewska

Studia podyplomowe prowadzone przez:
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
we współpracy z
Akademią Zarządzania IT w Administracji Publicznej