Program kursu

Stylizowane logo WZ

Kurs składa się z ośmiu modułów:

 • Moduł 1  -  Odpowiedzialne zarządzanie
 • Moduł 2 - Kształtowanie strategii informatyzacji
 • Moduł 3 - Zarządzanie projektami IT
 • Moduł 4 - Zarządzanie ryzykiem
 • Moduł 5 - Świadczenie i rozliczanie e-usług IT
 • Moduł 6 - Dobre praktyki w zarządzaniu IT
 • Moduł 7 - Zarządzanie wiedzą
 • Moduł 8 - Seminarium i praca końcowa
Moduł 1  -  Odpowiedzialne zarządzanie

Ćwiczenia/Warsztaty projektowe

 • Wyzwania wynikające z konieczności harmonijnego/odpowiedzialnego wzrostu gospodarczego;
 • Odpowiedzialność jako trend w zarządzaniu, czynnik sukcesu, kluczowa kompetencja;
 • Wartości i postawy menadżera, wartości i tożsamość przedsiębiorstwa;
 • Zmiany paradygmatów zarządzania: sustainability oraz redefinicja przedsiębiorstwa;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu i jednostek administracji publicznej
 • Sustainability, jako nowy imperatyw strategiczny;
Moduł 2 - Kształtowanie strategii informatyzacji

Wykłady/Ćwiczenia/Warsztaty projektowe

 • Budowa strategii IT w organizacji zorientowanej na Klienta (obywatela);
 • Budowa strategii IT z wykorzystaniem zwinnych metod zarządzania.
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
 • Informatyzacja administracji publicznej a 4. rewolucja przemysłowa (Industry 4.0)
Moduł 3 - Zarządzanie projektami IT

Wykłady/Warsztaty projektowe

 • Projekt informatyczny i dobre praktyki zarządzania projektami;
 • Cykl życia wdrożeniowego projektu informatycznego;
 • Rola i zadania zespołu projektu;
 • Zarządzanie zwinne;
 • Zarządzanie zmianami w projekcie;
 • Modele pracy i komunikacji w projekcie;
 • Outsourcing w realizacji projektów IT;
 • Czynniki sukcesu i niepowodzeń realizacji projektów.
Moduł 4 - Zarządzanie ryzykiem

Wykłady/Ćwiczenia

 • Nowe koncepcje zarządzania w administracji publicznej;
 • Pojęcie ryzyka w zarządzaniu;
 • Klasyfikacja ryzyka;
 • Cykl zarządzania ryzykiem;
 • Ocena dojrzałości zarządzania ryzykiem;
 • Ryzyko operacyjne;
 • Logistyka społeczna;
 • Bezpieczeństwo środowiskowe;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem e-usług publicznych.
Moduł 5 - Świadczenie i rozliczanie e-usług IT

Wykłady/Ćwiczenia

 • Świadczenie informatycznych e-usług publicznych w wg nowych modeli budowy i zarządzania architekturą cyfrową (IT) z zastosowaniem chmury obliczeniowej;
 • Finansowe oraz organizacyjne aspekty zarządzania nowoczesnymi e-usługami cyfrowymi (IT).
Moduł 6 - Dobre praktyki w zarządzaniu IT

Wykłady/Ćwiczenia/Warsztaty projektowe

 • Nadzór IT i jego rola w efektywnym zastosowaniu technologii informacyjnych i cyfrowych;
 • Pomiar dopasowania modelu IT do organizacji oraz zarządzanie nim;
 • Ocena dojrzałości procesów odpowiadających za dopasowanie modelu IT do organizacji.
Moduł 7 - Zarządzanie wiedzą

Wykłady/Ćwiczenia/Warsztaty projektowe

 • Współczesne koncepcje zarządzania wiedzą;
 • Wiedza w ujęciu historycznym i teoriach ekonomicznych;
 • Wiedza w organizacji. Pojęcie zarządzania wiedzą;
 • Teoria organizacyjnego tworzenia wiedzy;
 • Modele zarządzania wiedzą;
 • Systemy zarządzania wiedzą.
Moduł 8 - Seminarium i praca końcowa

Ćwiczenia/Warsztaty projektowe

 • Seminarium końcowe;
 • Praca końcowa (nawiązująca do miejsca pracy słuchacza).