Wykładowcy

Stylizowane logo WZ
Podmioty uczestniczące w realizacji SP:
 • Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 • Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej / Fundacja IT Leader Club Polska
Rada Programowa Studiów Podyplomowych

Politechnika Warszawska

 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni– przewodniczący
 • dr hab. inż. Jarosław Domański
 • dr hab. inż. Eryk Głodziński
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni
 • dr inż. Olga Sobolewska
 • dr inż. Michał Wiśniewski

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej / Fundacja IT Leader Club Polska

 • dr inż. Robert Pławiak
 • dr inż. Bogusław Bujak
 • mgr inż. Michał Rączka
 • mgr inż. Andrzej Ręgowski
 • inż. Arkadiusz Lefanowicz, Dyrektor Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia zajęć podczas SP