Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania

Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialnego zarządzania

(Strategic Leadership in Sustainable Management)

 Studia podyplomowe prowadzone przez:

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

we współpracy z

Business School - University of Greenwich, Ecole de Management – Paryż, TNS Polska

Kierownik studiów podyplomowych

 dr Marek Seretny

Charakterystyka studiów podyplomowych

Celem studiów jest rozwój indywidualnych umiejętności przywódczych oraz umiejętności interpersonalnych w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi oraz kompetencjami własnymi i pracowników.

Program podzielony został na trzy moduły: Odpowiedzialne zarządzanie, Strategiczne przywództwo na rzecz odpowiedzialności oraz Rozwój osobisty przywódcy na rzecz odpowiedzialności.

Tematy poruszane w module pierwszym zwracają uwagę, że globalizacja tworzy nowe wzory zachowań konsumpcyjnych, różnicuje style życia, zakreśla nieznane wcześniej normy i formy współczesnego społeczeństwa. Kształtuje nowe możliwości, a jednocześnie sama podlega procesowi kształtowania. Dokonujące się zmiany w sposób naturalny dotyczą ogółu – wszyscy, bowiem jako członkowie globalnego społeczeństwa, jesteśmy obserwatorami, a zarazem uczestnikami i kreatorami cywilizacji konsumpcji.

W treściach nauczania modułu drugiego podkreśla się, że przywództwo, jako kluczowy element odpowiedzialnego zarządzania bazuje na profesjonalizmie, szlachetnej postawie i charakterze osób odpowiadających za prowadzenie przedsiębiorstwa. Doskonałe rezultaty przedsiębiorstwa w zakresie wyników działalności, relacji z klientami, pracownikami i społeczeństwem są osiągane poprzez przywództwo będące siłą napędową dla polityki i strategii, która jest realizowana poprzez pracowników, partnerstwo i zasoby oraz dobrze opracowane procesy działania. Przywództwo to sztuka podejmowania trudnych decyzji, budowania systemów wartości i rozwiązywania sprzeczności między celami biznesowymi i osobistymi.

Moduł trzeci dotyczy rozwoju osobistego przywódcy. Każda organizacja działająca na dynamicznym, ciągle zmieniającym się rynku poszukuje przywódców, którzy skutecznie stawiliby czoła wyzwaniom nowoczesnej globalnej gospodarki. Dzisiejszy klient, pracownik, partner biznesowy oczekuje innego podejścia. Wybitny przywódca nie dopuszcza utraty z pola widzenia celu, dla którego podjęte zostało działanie. Celu gospodarowania nie postrzega jednak jedynie w kategoriach maksymalizacji zysku, ale w dobrym i rozważnym obchodzeniu się z ludźmi i powierzonymi mu zasobami.

Co nas wyróżnia

  • Międzynarodowy charakter studiów - zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Wydziału Zarządzania, z zagranicznych uczelni partnerskich (Business School - University of Greenwich, Ecole de Management – Paryż) oraz przez praktyków z międzynarodowej korporacji (TNS Polska),
  • Prowadzenie zajęć w języku polskim i w języku angielskim,
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie strategicznego przywództwa,
  • Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, warsztatów zawsze oparte o praktykę,
  • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Politechnikę Warszawską.

Partnerzy

  • Business School - University of Greenwich,
  • Ecole de Management – Paryż
  • TNS Polska
Masz pytania skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Kształcenia Podyplomowego