Konferencje Wydziału

Nazwa konferencji Data konferencji Miejsce konferencji

Konferencja: "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności"

"Współczesne kontynuacje dorobku Piotra Drzewieckiego" 

20/21.03.2019 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Zarządzanie 4.0 - naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat  10.04.2018 CZIiTT Politechniki  Warszawkiej

 

II Konferencja Naukowa "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności". WSPÓŁCZESNE KONTYNUACJE DOROBKU EDWINA HAUSWALDA. 
  

 

8-9.03.2018

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

DEMIST'17 - Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology 24.11.2017 CZIiTT Politechniki Warszawskiej
SUKCESY I WYZWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU - OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI - WSPÓŁCZESNE KONTYNUACJE KAROLA ADAMIECKIEGO 
16-17 marca 2017 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MakeLearn&TIIM 2017 17-19 maja Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - PERSPEKTYWA
ZARZĄDZANIA I EKONOMII  
.
9 czerwca 2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
DOSKONALENIE WYKONYWANIA FUNKCJI ABI - KOLEJNY ROK DOŚWIADCZEŃ 26 stycznia 2017 Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Mała Aula
SZKOŁA LOGISTYKI 10-13 stycznia 2017 Wisła
DEMIST'16 - DIGITAL ECONOMY – MANAGEMENT, INNOVATION, SOCIETY & TECHNOLOGY 24 listopada 2016 CZIiTT Politechniki Warszawskiej
120 LAT NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA, WNIOSKI DLA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI 16 listopada 2016 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
PLANY NAUKOWE WYDZIAŁU I ICH UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE 11-13 listopada 2016  Spała
III KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKA W RATOWNICTWIE 6-9 września 2016 Mikołajki
WYKONYWANIE NOWEJ FUNKCJI ABI – PIERWSZY ROK DOŚWIADCZEŃ 26 stycznia 2016 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
II KONFERENCJA ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH  - NOWA ROLA ABI - ASPEKTY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE 24 czerwca 2015 Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Mała Aula
TRENDY I WYZWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 22 kwietnia 2015 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE DOBREM PUBLICZNYM A ZAGROŻENIA KRYZYSOWE 17 czerwca 2014 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ZARZĄDZANIE W ERZE TURBULENCJI 14 marca 2014 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W TWORZENIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 15 listopada 2013 Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
BEZPIECZEŃSTWO W ZARZĄDZANIU - KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA 11-13 listopada 2011 Spała
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH - STAN PRAWNY A POTRZEBY 28 marca 2011 Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Mała Aula