Nabory do konkursów

MNiSW - Granty na granty: promocja jakości III

Cel: Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

NCN - MOZART - polsko-austriackie projekty badawcze

Cel: Wsparcie polsko-austriackich projektów badawczych.Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.Dofinansowanie:

  • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł.

Okres trwania projektu: 24 albo 36 m-cy.