Zarządzanie wartością

Tytuł konferencji: 

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością”

Organizator: 

  • Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, 
  • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej