Ekspertyzy, opinie

prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

 • Procesy restrukturyzacji, analizy strategiczne w przedsiębiorstwie, wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie, oceny otoczenia konkurencyjnego organizacji

dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW

 • Organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 • Szacowanie czynników ryzyka ergonomicznego związanego ze sposobem wykonywania pracy
 • Ocena obciążenia wysiłkiem dynamicznym, statycznym, pracą monotypową.
 • Ocena obciążenia psychicznego i stresu w pracy.
 • Ocena rozplanowania przestrzennego stanowiska pracy.
 • Opiniowanie wyrobów z punktu widzenia aspektów ergonomicznych,
 • Opracowanie wskazówek i wytycznych do oceny warunków bezpieczeństwa i ergonomii w formie list kontrolnych zawierających dane wynikające z:
  • Konieczności spełnienia aktów prawnych i wymagań normatywnych,
  • Wytycznych i zaleceń ergonomicznych zwiększających bezpieczeństwo, wygodę i komfort pracy.
 • Dokonanie oceny ergonomicznej dokumentacji technicznej dotyczącej rozwiązań projektowych wydziałów produkcyjnych związanych z oceną rozplanowania przestrzennego maszyn, linii produkcyjnych, sprzętu i wyposażenia oraz warunków środowiska pracy z punktu widzenia obowiązujących norm i przepisów oraz wytycznych ergonomicznych. Wynik oceny w formie raportu zawierającego ekspertyzę przedstawionych rozwiązań projektowych.
 • Diagnoza wysiłku fizycznego, obciążeń psychicznych, analiza antropometryczna, ocena uwarunkowań środowiskowych. Przeprowadzenie badań rozmieszczenia wyposażenia techniczno-organizacyjnego, ocena ergonomiczna stanowisk i warunków pracy. Identyfikacja zagrożeń wynikających z konstrukcji i organizacji stanowisk pracy oraz procesu pracy.

dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW

 • Definiowanie i ocena projektów europejskich

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW

 • Usprawnienie procesu produkcyjnego w oparciu o koncepcję Lean Manufacturing
 • Dobór mierników produktywności
 • Organizacja systemu ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie

prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba

 • Badanie, projektowanie i wdrażanie systemów ochrony własności intelektualnej

 dr hab. inż. Katarzyna Rostek

 • Transakcyjne bazy danych,
 • Analityczne bazy danych (hurtownie danych),
 • Systemy analityczno - raportujące (z uwzględnieniem analiz OLAP i data mining),
 • Systemy Business Intelligence.

dr inż. Kamil Sitarski 

 • Aplikacje internetowe
 • Systemy zarządzania treścią
 • Systemy handlu elektronicznego
 • Portale horyzontalne i wertykalne
 • Optymalizacja serwisów internetowych
 • Marketing w wyszukiwarkach

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

 • Audyty organizacyjne i informatyczne

dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW

 • Strategie firm,
 • Strategie rozwoju wyrobów,
 • Programy restrukturyzacji,
 • Biznes plan,
 • Wnioski o finansowanie kredytem bankowym.