Inne rodzaje działalności

dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW

  • Organizowanie Dni ergonomii dla pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych
  • Opracowanie kieszonkowego ilustrowanego przewodnika dla pracowników przedsiębiorstw propagującego pozytywne praktyki na rzecz zdrowia w środowisku pracy.