Poradnictwo

prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

 • Skuteczność wdrażania w przedsiębiorstwie nowych metod zarządzania (efekty i ograniczenia)

dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW

 • Ergonomiczne rozwiązania w projektowaniu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń lekcyjnych, hal produkcyjnych
 • Ocena uciążliwości pracy na stanowiskach robotniczych i biurowych
 • Ocena ergonomicznych czynników ryzyka wywoływanych sposobem wykonywania pracy MSDs

dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW

 • zarządzanie projektami europejskimi
 • implementacja systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW

 • Systemy ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie
 • Dobór mierników produktywności
 • Projektowanie dokumentacji standaryzacji pracy
 • Wdrożenie SPC (Statystycznej Kontroli Procesu) na stanowisku

dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW

 • Doradztwo strategiczne
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych ; w szczególności innowacyjna gospodarka
 • Doradztwo w zakresie finansowania kredytem bankowym