Rozwiązania do wdrożenia

dr inż. Artur Gąsiorkiewicz

  • Gra kierownicza oparta na symulacji komputerowej

 dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW

  • Program komputerowy wspomagający ocenę projektów europejskich bazujący na metodach sztucznej inteligencji.

 dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW

  • Model zintegrowanego wskaźnika produktywności dla przedsiębiorstwa (grupy przedsiębiorstw)

 prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba

  • Regulamin zarządzania własnością intelektualną w szkole wyższej.

 dr hab. inż. Katarzyna Rostek

  • Autorska metodyka realizacji procesu pozyskiwania wiedzy z danych,
  • Dedykowane modele analiz OLAP i data mining dla sektora ubezpieczeń.

 dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

  • metoda TSM/BCP projektowania rozwiązań zapewniania ciągłości działania zgodnie z normami serii ISO 27000 oraz normami BS 25999 i BS 25777 (konkurencyjna wobec amerykańskiej metody DRII)