Szkolenia i studia podyplomowe

prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

 • Zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem,
 • Zarządzania wiedzą
 • Metod zarządzania przedsiębiorstwem

dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW

 • Szkolenia w zakresie: ergonomii i bhp,
 • Szkolenie w zakresie opracowywania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Szkolenie w zakresie ergonomicznej oceny stanowisk pracy,
 • Szkolenia auditora systemu zarządzania bhp i środowiska
 • Warsztaty z oceny ryzyka zawodowego,
 • Kurs pedagogiczny,
 • Kurs pierwszej pomocy,
 • Kurs menedżera bhp

dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW

 • ocena projektów europejskich (przykładowy temat szkolenia: "Metody oceny projektów z dofinansowaniem UE")

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW

 • Szkolenie/studia podyplomowe "Nowoczesne metody zarządzania produkcją" (w szczególności Lean Manufacturing i Teoria Ograniczeń).
 • Szkolenie "Zdolność procesu i statystyczna kontrola procesu"
 • Szkolenie "Kaizen i metody poprawy produktywności"

prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba

 • Prawa twórców. Wynagradzanie za projekty wynalazcze.
 • System patentowy, polityki i strategie patentowania
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Informacja patentowa w kreowaniu przewagi konkurencyjnej
 • Ochrony własności przemysłowej w organizacji
 • Regulaminy zarządzania własnością intelektualną.

mgr inż. Jacek Mączyński

 • Transfer techniki i technologii
 • Zarządzania technologią
 • Wpływ prac B+R na rozwój przedsiębiorstwa i gospodarki

dr hab. inż. Katarzyna Rostek

 • Metodyki i technologie firmy SAS Institute w zakresie systemów Business Intelligence,
 • Technologie firmy Microsoft w zakresie systemów bazodanowych oraz systemów Business Intelligence.

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

 • zasady ustanawiania relacji outsourcingu
 • projektowanie rozwiązań zapewniania ciągłości działania
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • modele świadczenia usług informatycznych

dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW

 • Finansowanie przedsięwzięć
 • Zarządzanie projektami
 • Analizy strategiczne
 • Podstawy bankowości
 • Projektowanie biznes planu
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Metody twórczego poszukiwania rozwiązań