Tematy badań do podjęcia

 prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach (budowanie strategii zarządzania wiedzą, zasoby niematerialne jako podstawa budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa)
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa i ich rola w gospodarce
 • Dostosowania przedsiębiorstw do zintegrowanego rynku europejskiego

dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW

 • Opracowanie i wdrożenie zasad ergonomii przy uruchamianiu nowego wydziału produkcyjnego, kształtowanie kultury bezpieczeństwa, ergonomicznych i bezpiecznych zachowań, badania uciążliwości pracy wynikających z czynników ergonomicznych oraz oceny ryzyka zdrowotnego
 • Badanie i ocena możliwości zatrudnienia oraz kosztów pracy osób niepełnosprawnych
 • Ergonomiczne projektowanie i ocena stanowisk pracy.
 • Opracowanie ergonomicznych zasad, którymi należy się kierować podczas prac adaptacyjnych na wydziałach produkcyjnych i stanowiskach pracy.
 • Projektowanie integracyjne.

 dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW

 • badania nad zastosowaniem nowych technologii obliczeniowych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie

 dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW

 • Zarządzanie produkcją (mapowanie procesu produkcyjnego, projektowanie ssących systemów sterowania produkcją, porównanie koncepcji Lean Manufacturin i TOC- Theory of Constraints itp.)
 • Poprawa produktywności (mierniki produktywności, metody poprawy produktywności, organizacja poprawy produktywności w przedsiębiorstwie itp.)

 prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba

 • Zmiany stanu ochrony własności przemysłowej w organizacji
 • Wykorzystanie informacji patentowej w kreowaniu przewagi konkurencyjnej
 • Wykorzystanie informacji patentowej w procesach innowacyjnych
 • Strategie i polityki patentowe

 mgr inż. Jacek Mączyński

 • Transfer technologii, wdrażanie wyników prac B+R, zarządzanie innowacjami

 dr hab. inż. Katarzyna Rostek

 • Systemy Business Intelligence – szczególnie: technologia Business Intelligence dla rynku MŚP, integracja zarządzania w obszarze całego przedsiębiorstwa (Corporate Performance Management), optymalizacja procesów biznesowych w systemach Business Intelligence, system Business Intelligence dla uczelni wyższej,
 • Hurtownie danych – przykładowo: rozwój technologii hurtowni danych (hurtownie danych drugiej generacji – DW 2.0),
 • Przetwarzanie analityczne danych w systemach informacji zarządczej – przykładowo: rozwój metod eksploracji danych (data mining), technologia OLAP i data mining dla rynku MŚP,
 • Proces ETL – przykładowo: realizacja procesu ETL w czasie rzeczywistym, zarządzanie jakością danych w systemach informatycznych, optymalizacja procesu ETL.

 dr inż. Kamil Sitarski

 • Marketing w nowych mediach
 • Nowe technologie w gospodarce i edukacji
 • Gospodarka elektroniczna (e-biznes, społeczeństwo informacyjne)
 • Zarządzanie i inżynieria wiedzy

 dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

 • próba dokonania klasyfikacji rodzajów ryzyka występującego w organizacji

dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. PW

 • Badanie procesów zarządzania innowacjami.