Decyzje socjalne, socjalne zwiększone, specjalne, o zapomogi będą do odbioru od 15 listopada w pok. 5

Stylizowane logo WZ

Decyzję należy odebrać do końca listopada by otrzymać stypendium na konto bankowe.