Dofinansowanie praktyk studenckich. Podania należy składać do 20.11 br. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5

Dofinansowanie praktyk studenckich. Podania należy składać do 20.11 br. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5

Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni może ubiegać się o dofinansowanie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów zakwaterowania i dojazdów.

Wysokość dofinansowania do zakwaterowania podczas obowiązkowych praktyk studenckich ustalona jest na poziomie nie większym niż ustalona zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni opłata za pokój dwuosobowy w najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyki.

 

Do podania należy dołączyć:

- zaświadczenie o zaliczeniu praktyk;

- oświadczenie, że praktyka nie była realizowana na podstawie umowy o pracę;

- porozumienie o praktykę;

- umowę najmu mieszkania (pokoju) lub/i bilety za przejazd

- sprawozdanie z praktyk