Druga edycja mpiBIM wystartowała

Druga edycja mpiBIM wystartowała

fot. Ireneusz Czmoch

Studenci kilku wydziałów Politechniki po raz kolejny łączą siły, by wspólnie zrealizować multidyscyplinarny projekt o wyjątkowej skali.

Koncepcja międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM (mpiBIM) opiera się tworzeniu kompleksowych, ujednoliconych i aktualnych przestrzennych modeli 3D, zawierających obszerną bazę danych dotyczących obiektu będącego przedmiotem projektowania. W celu realizacji projektu, studenci 5 wydziałów Politechniki Warszawskiej (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny oraz Wydział Zarządzania) pracują wspólnie w zespołach projektowych. Ich celem jest opracowanie modeli BIM dla budynków i budowli planowanych do realizacji i znajdujących się na terenach Politechniki Warszawskiej. Projekt mpiBIM to program innowacyjny nie tylko w skali dotychczasowych działań Politechniki Warszawskiej, został także doceniony przez środowisko profesjonalistów reprezentujących poszczególne branże. Również studenci, którzy brali udział w pierwszej edycji projektu docenili jakość i różnorodność wiedzy, jaką otrzymali w trakcie realizacji projektu.

 

 

 

Kick-off drugiej edycji projektu odbył się w dniu 11 października 2018 roku. Na spotkaniu inauguracyjnym zebrali się Dziekani i Prodziekani uczestniczących wydziałów. Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału Architektury, dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW. Następnie przybyłych gości powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz. Słowa zachęty do aktywnego udziału w projekcie skierowali do studentów: Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW oraz Prodziekan ds. Studiów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, dr inż. Jarosław Chudzicki. Po powitaniu studenci zostali podzieleni na 5 interdyscyplinarnych zespołów, z których każdy otrzymał oddzielne zadanie. Po krótkiej integracji wewnątrz zespołów, przeprowadzono wykłady dotyczące podstaw projektowania w BIM, w tym oprogramowania wspierającego prace projektowe. Trzymamy kciuki za studentów uczestniczących w drugiej edycji mpiBIM i z niecierpliwością czekamy na pierwsze efekty pracy!

Tekst: Małgorzata Waszkiewicz, Paweł Kaczmarski.

Zdjęcia: Ireneusz Czmoch