Gratulujemy naszym Dyplomantom!

Gratulujemy naszym Dyplomantom!

13 grudnia na uroczystym bankiecie wręczone zostały dyplomy dla laureatów XXI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2017. Wśród laureatów znalazło się 2 naszych Absolwentów: inż. Paweł Kaczmarski i mgr Witold Michalak. Serdecznie im gratulujemy!

Wśród laureatów XXI Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2017, znalazło się dwóch Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W grupie prac magisterskich 3 miejsce zajął mgr Witold Michalak, którego praca nosi tytuł „Zastosowanie narzędzi informatycznych w celu usprawnienia realizacji procesów operacyjnych obsługi wypożyczalni rusztowań” i powstała pod opieką dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW. Drugim laureatem konkursu został inż. Paweł Kaczmarski, którego praca pt. „Projekt wykorzystania technologii BIM w analizie kosztów realizacji inwestycji budowlanych” zajęła 3 miejsce w kategorii prac dyplomowych pierwszego stopnia. Promotorem pracy była dr inż. Olga Sobolewska.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 13 grudnia 2018 w Warszawie podczas uroczystego bankietu konferencji TIAPISZ, połączonej z uroczystymi obchodami 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej.