INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRACY ZDALNEJ

Stylizowane logo WZ

NIE DOTYCZY I SEMESTRU STUDIÓW MAGISTERSKICH i I SEMESTRU STUDIÓW ZAOCZNYCH
do momentu otrzymania dostępu do aplikacji Microsoft Teams

Dodatkowe instrukcje dot. korzystania z MS Teams - dla wszystkich 

Aby móc uczestniczyć w zajęciach online należy mieć zainstalowaną w komputerze lub na telefonie komórkowym aplikację Microsoft Teams.
PODŁĄCZENIE SIĘ DO ZAJĘĆ
Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach na dwa sposoby:

OPCJA 1
Każdy student otrzyma pocztą e-mail informację od wykładowcy o terminach zajęć i zawierającą link, który pozwoli na włączenie się do zajęć. Przykładowa forma linku znajduje się poniżej.
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
W terminie rozpoczęcia zajęć należy kliknąć na link. Po kliknięciu otrzymamy ekran logowania się do aplikacji TEAMS.

Czytaj instrukcję 

Dodatkowe instrukcje dot. korzystania z MS Teams - dla wszystkich