Informacja o stypendiach od nowego semestru. Termin składania wniosków 18.02-01.03

Informacja o stypendiach od nowego semestru. Termin składania wniosków 18.02-01.03

Wszystkie stypendia za miesiąc marzec i kwiecień prawdopodobnie zostaną wypłacone z wyrównaniem w kwietniu tak jak to miało miejsce ze stypendiami w październiku. Jednak dołożymy wszelkich starań aby stypendia zostały wypłacone jak najszybciej.Sytuacja taka jest uwarunkowana terminami w regulaminie. Prosimy o cierpliwość.

1)      Od kiedy można składać wnioski o stypendia (socjalne, specjalne, zapomogi) od marca?

- Wnioski będą przyjmowane od początku nowego semestru tj. od 18.02 przez pierwsze dwa tygodnie tj. do 1.03 włącznie. (Obowiązują godziny przyjęć Dziekanatu ds. Studenckich p.5, pani Korzeniowska Ewelina)

 

2)      O jakie stypendium mogę się starać od marca?

- Studenci, którzy zaczęli studia w październiku i wcześniej mogą składać wnioski o stypendium socjalne, specjalne oraz zapomogi.

 

3)      Czemu nie mogę składać wniosku za wyniki w nauce jeżeli jestem przyjęty od października?

- Studenci przyjęci od października byli wliczani do list rankingowych w październiku. W taki sposób była liczona ilość studentów, która może uzyskać stypendium. Zatem nie ma możliwości by ci  sami studenci byli wliczani drugi raz, a co za tym idzie nie mogą również składać wniosków. Kryteria list rankingowych również określają sposób przydzielania stypendiów. Na naszym wydziale stypendia za wyniki w nauce przyznawane są na dwa semestry, a nie na semestr.

 

4)      Jeżeli jestem na przedłużeniu to mogę dalej otrzymywać stypendium?

- Stypendium socjalne, specjalne, zapomogi - tak.

Pod warunkiem złożenia nowego wniosku w terminie 18.02 – 01.03.

Pozostałe stypendia są wypłacane tylko przez nominalny czas trwania studiów. Jeżeli studia są przedłużane to taki student nie jest już najlepszym studentem, a tym samym nie należy mu się takie stypendium.

 

5)      Na ile miesięcy będą przyznawane stypendia od marca?

- Maksymalnie na 5 miesięcy tj. do lipca.

 

6)      Gdzie znajdę regulamin i wnioski?

- Regulamin oraz wnioski znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich https://www.bss.ca.pw.edu.pl