Przedłużenie wypłaty stypendiów dla osób, które miały wydane decyzje na 5 miesięcy lub mniej.

Przedłużenie wypłaty stypendiów dla osób, które miały wydane decyzje na 5 miesięcy lub mniej.

Osoby, które miały przyznane stypendium socjalne, socjalne zwiększone i stypendium specjalne na 5 miesięcy lub mniej mogą się ubiegać o jego przedłużenie pod warunkiem, że w pierwszych dwóch tygodniach nowego semestru (19.02 – 2.03) złożą wypełnioną pierwszą i drugą stronę wniosku. Stypendia bez złożonego wniosku nie zostaną przedłużone.

Osoby, które miały wydane decyzje na 10 miesięcy nie muszą składać nowych wniosków.

Przedłużenia nie dotyczą stypendiów za wyniki w nauce, sporcie i artystycznych.

Wszystkie stypendia za marzec i kwiecień zostaną wypłacone najpóźniej w drugiej połowie kwietnia z wyrównaniem.

Prosimy o cierpliwość.