Studentka naszego Wydziału otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Agata Paluch studentka naszego Wydziału II roku, studiów drugiego stopnia, kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" decyzją Ministra z dnia 13 grudnia br. za wybitne osiągnięcia otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz 2183) oraz przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050) przyznał stypendium studentce naszego Wydziału Pani Agacie Paluch. 

Serdecznie gratulujemy Pani Agacie i mamy nadzieję na kolejne sukcesy odnoszone przez Nią ku satysfakcji własnej i splendorowi naszego Wydziału. 

LISTA NAGRODZONYCH STUDENTÓW _ poz. 388