Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2020 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2020 r.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2020 (r.ak. 2020/2021)

  • firma ubezpieczająca:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • okres ubezpieczenia:        01.10.2020 - 30.09.2021 r.
  • suma ubezpieczenia:        48 600 zł
  • składka roczna:                 40 zł

Do pobrania:

Uwaga:

  • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
  • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne PW:

  •  o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
  •  tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko
  •  właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

 Formy zgłoszenia szkody:

1. Z wykorzystaniem Formularza:

Formularz zgłoszenia szkody (pdf, 227,18 kB)

na adres e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl

2. Telefonicznie lub numer telefoniczny infolinii: 801 597 597 lub 42 66 66 500

3. Korespondencyjnie na adres: UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

4. W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody zgodnie z ustalonymi ww. formami lub bezpośrednio w placówce Wykonawcy:

 - Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Kaczmarskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa