Wnioski o stypendia rektora (naukowe, sportowe), socjalne, specjalne i zapomogi będzie można składać od 1 do 15 października w pokoju nr 5

Wnioski o stypendia rektora (naukowe, sportowe), socjalne, specjalne i zapomogi będzie można składać od 1 do 15 października w pokoju nr 5

Nowe wnioski oraz regulamin będą dostępne na stronie: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/

Wnioski o stypendia będą przyjmowane tylko na nowych drukach.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z Regulaminem.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium wynosi: 1 050,00 zł

Składając wniosek o stypendium socjalne proszę ułożyć dokumenty w następującej kolejności:

1)      wniosek o stypendium socjalne (wypełniony komputerowo i wydrukowany)

2)      oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innej uczelni lub wydziale

3)      oświadczenia o nieuzyskaniu dochodów w poprzednim roku kalendarzowym

4)      zaświadczenia z US wg kolejności osób wpisanych w tabeli

5)      zaświadczenia rodzeństwa ze szkoły

6)      zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych

7)      zaświadczenie z ZUS o składce zdrowotnej

8)      oświadczenia o składce zdrowotnej

9)      oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu wg kolejności osób wpisanych w tabeli

10)  zaświadczenie z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych

11)  inne wyżej nie wymienione