Wstępne listy rankingowe zostały opublikowane przed pokojem nr 5

Wstępne listy rankingowe zostały opublikowane przed pokojem nr 5

Błędy na listach można zgłaszać do 29.10 br. do pani Eweliny Korzeniowskiej lub mailowo na adres student.wz@pw.edu.pl. Proszę korzystać ze skrzynki nr_albumu@pw.edu.pl

1)   Czemu nie ma podziału na kategorie?

Odp: Są to wstępne listy rankingowe. Listy są wywieszone po to aby każdy mógł sprawdzić swoją średnią. Jak widać nie wszyscy ją mają. Nie można dzielić na kategorie w momencie gdy wszyscy nie biorą w tym udziału. W tej chwili najważniejsze jest sprawdzenie czy średnia się zgadza z tym co zostało podane na wniosku.

 

2)   Czemu zostały utworzone cztery listy rankingowe?

Odp: Listy tworzone są na podstawie kryteriów tworzenia list rankingowych, które są zatwierdzone przez WRS WZ i przez prodziekana ds. studenckich. Kryteria są wywieszane na początku roku akademickiego na tablicy informacyjnej przed pok. 5. Proszę sprawdzić czy prawidłowe jest przyporządkowanie do listy.

a)     Stworzone zostaną cztery listy rankingowe:

  • § pierwsza z nich obejmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Zarządzanie, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów I lub II stopnia,
  • § druga z nich obejmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Zarządzanie będących na pierwszym roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku po ukończeniu studiów I stopnia,
  • § trzecia z nich obejmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów I lub II stopnia,
  • § czwarta z nich obejmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będących na pierwszym roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku po ukończeniu studiów I stopnia.

 

 

3)   Jaka będzie wysokość stypendium?

Odp: Jeszcze tego nie wiemy. Rektor ogłasza kwoty na koniec miesiąca. W momencie ogłoszenia kwot przez Rektora od razu podamy taką informację do wiadomości.

 

4)   Jak i do kiedy zgłosić nieprawidłową średnią?

Odp: W pok. 5 u p. E. Korzeniowskiej lub mailowo na adres: student.wz@pw.edu.pl. Proszę pamiętać, że średnia musi się zgadzać z systemem DeanEx lub USOS. Jeżeli w systemie średnia jest inna niż ta na listach proszę wyjaśnić sprawę w dziekanacie ds. studiów pok. 104/105 na I piętrze i dopiero potem zgłosić to w pok. 5. Błędne średnie można zgłaszać do 29 października br.

 

5)   Czemu nie mam wpisanej średniej?

Odp: Średnia na wniosku nie zgadza się z tą w systemie. Patrz pytanie wyżej.

 

6)   Kiedy będą wywieszone ostateczne listy rankingowe?

Odp: Listy z podziałem na kategorie zostaną wywieszone po zatwierdzeniu ich przez Rektora. Najpóźniej do 12 listopada br.

 

7)   Czemu niektórzy mają inną liczbę ECTS?

Odp: Bo tyle punktów wymagał ich program do zaliczenia roku.

 

8)   Czemu nie mogę wziąć pod uwagę średniej tylko z jednego semestru?

Odp: Takiej sytuacji nie dopuszcza regulamin. Patrz §7 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu.

 

9)   Czemu na powtarzaniu semestru lub przedłużeniu nie mogę dostać stypendium naukowego?

Odp: Bo jest to stypendium dla najlepszych studentów. Tzn. takich, którzy m.in. zaliczyli wszystko w terminie. Patrz §7 ust. 7 Regulaminu.

 

10)  Na ile miesięcy zostanie mi przyznane stypendium?

Odp: Wszystko zależy od tego ile zostało do końca studiów. Jeżeli jesteś na 7 semestrze, a studia nominalnie trwają właśnie 7 semestrów stypendium zostanie przyznane na jeden semestr tj. 5 miesięcy. Jeżeli do ukończenia studiów pozostały dwa semestry lub więcej stypendium zostanie automatycznie przyznane na dwa semestry tj. 10 miesięcy.

 

11)  Kiedy stypendia będą wypłacane na konto?

Odp: Najpóźniej na koniec listopada. Zrobimy wszystko by stypendia jak najszybciej znalazły się na kontach studentów.

 

Więcej informacji o stypendiach można uzyskać w pokoju nr 5 u p. Korzeniowskiej.