Seminaria Katedry Procesów Zarządzania

Edycja zima 2018/2019

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce
mgr Marek Zawada „Ocena metod planowania niekomercyjnych projektów badań klinicznych” 19 października 2018 r. sala 112
mgr Ewelina Rybko „Metody prognozowania sprzedaży przedsiębiorstw handlowych w warunkach turbulentnych zmian otoczenia” 19 października 2018 r. sala 112
dr inż. Arkadiusz Jurczuk seminarium habilitacyjne - obszar zarządzania procesami biznesowymi i ocena dojrzałości procesowej organizacji 9 listopada 2018 r. sala 112
mgr Przemysław Ławrynowicz „Opracowanie modelu kompetencji zarządczych dla branży gastronomicznej (dla małej gastronomii)” 7 grudnia 2018 r. godz. 15 sala 112
mgr inż. Jarosław Tomaszewski „Model strategii personalnej w Siłach Zbrojnych RP” 7 grudnia 2018 r. godz. 15 sala 112
mgr inż. Marcin Ścibisz „Metody rekrutacji pracowników wiedzy w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii” 11 stycznia 2019 r. godz. 15 sala 112
mgr inż. Anna Chomicz „Przemysł 4.0 jako filozofia biznesowa wpływająca na funkcjonowanie wybranych polskich organizacji” 1 lutego 2019 r. godz. 15 sala 140
mgr inż. Krzysztof Łabędzki "Proces przewozów pasażerskich w miastach typu Smart City" 22 lutego 2019 r. godz. 15.00 sala 140
mgr inż. Marcin Ścibisz "Metody rekrutacji i selekcji pracowników wiedzy w przedsiębiorstwach branży ICT" 22 lutego 2019 r. godz. 15.00 sala 140
mgr Wioletta Robakiewicz "Koncepcja zarządzania talentami na potrzeby publicznych podmiotów leczniczych w Polsce" 15 marca 2019 r.   godz. 16.30 sala 140
mgr inż. Anna Woźnialis "Model zarządzania dochodem gospodarstw domowych" 29 marca 2019 r. godz. 16.30 sala 112