Szomański Bolesław, dr inż.

adiunkt
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (K2)
 • Pokój: 6P prawy

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • zarządzanie przez jakość
 • zapewnienie jakości w grze kierowniczej
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • ochrona danych osobowych
 • projektowanie baz danych FoxPro Oracle

Tematyka prac przejściowych:

Tematyka prac przejściowych obejmuje zagadnienia elementów systemów w tym zarządzania bezpieczeństwem informacji, analizy ryzyka, zarządzania jakością, zarządzania usługami, bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i żywności, wymagań Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i zgodności wyrobów i usług a także auditu systemu zarządzania jakością, audytu systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, doboru środków ochrony fizycznej i informatycznej, testowania bezpieczeństwa i jakości oprogramowania, metod i technik doskonalenia jakości, procedur systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT oraz eksploatacji maszyn

 • systemy zarządzania:
  • koncepcja wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001
  • koncepcja wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001
  • koncepcja wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania
  • koncepcja wdrażania HACCP (GMP, GHP)
  • koncepcja wdrażania ISO/IEC 20000 ; zarządzanie usługami
  • koncepcja wdrażania ISO 22000 ; zarządzanie bezpieczeństwem w żywności
  • koncepcja wdrażania ISO 28000 ; zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw
  • koncepcja wdrażania ISO 14001 ; zarządzanie środowiskowe
  • założenia i metody analizy ryzyka wg ISO 31000 i ISO 27005
 • dyrektywy i wymagania Unii Europejskiej, koncepcja stosowania dyrektyw nowego podejścia
  • dowolne dyrektywy
  • dowolne normy europejskie
  • nowe projekty normalizacyjne
  • wymagania przepisów prawa
 • jakość
  • koncepcji wdrożenia filozofii TQM
  • koncepcja wdrożenia metod doskonalenia jakości
  • opracowanie mapy i opisu procesów
  • opracowanie strategicznej karty wyników
  • przygotowanie audytu systemu jakości
 • informatyka
  • opracowanie wymagań klienta dla systemu informatycznego
  • budowa założeń walidacji oprogramowania
  • założenia dla budowy systemu zarządzania usługami
  • planowanie testów systemu informatycznego
  • koncepcji audytu systemu informatycznego
  • opracowanie procedur operacyjnych w działalności informatycznej
 • bezpieczeństwo informacji
  • określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
  • określenie podatności dla bezpieczeństwa informacji
  • założenia przeprowadzenia analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji
  • określenie zabezpieczeń dla systemu informatycznego
  • koncepcja budowy systemu ochrony fizycznej
  • opracowanie założeń ochrony danych osobowych
  • ocena bezpieczeństwa informacji
  • budowa polityk dotyczących bezpieczeństwa informacji
  • określenie założeń budowy planów ciągłości działania
  • ocena poziomu usług informatycznych
  • opracowanie instrukcji postępowania w sytuacjach awaryjnych
  • opracowanie założeń bezpieczeństwa dla systemu informacyjnego
 • eksploatacja
  • koncepcja systemu eksploatacji maszyn i urządzeń
  • koncepcja bezpieczeństwa systemów przemysłowych
  • koncepcja planu utrzymania ruchu i remontów

Tematyka prac dyplomowych:

Zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania jakością, zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzania usługami, bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem dostaw, zarządzania i projektowania systemów informatycznych oraz eksploatacji maszyn

 • systemy zarządzania
  • projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001 w ...
  • projekt systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2000 w firmie ...
  • projekt zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w firmie
  • projekt systemu zarządzania usługami zgodnie z ISO 20000 w ...
  • projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000 w ...
  • projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw wg ISO 28000 w ...
  • projekt systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000
  • projekt systemu zarządzania ciągłością działania wg BS 25599
 • jakość
  • projekt doskonalenia systemu zarządzania jakością w ...
  • projekt doskonalenia jakości w obszarze ... w ...
  • projekt wdrożenia zasad TQM w firmie ...
  • projekt opracowania i wdrożenia metod doskonalenia jakości w ...
  • projekt przygotowania, wdrożenia i doskonalenia auditów jakości w ...
  • projekt opisania i doskonalenia procesów w firmie ...
  • projekt opracowania i nadzorowania stosowania strategicznej karty wyników w ...
 • informatyka i bezpieczeństwo informacji
  • projekt przygotowania i przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji w ... zgodnie ze standardem COBIT
  • projekt opracowania i doskonalenia zintegrowanych audytów w ...
  • projekt zarządzania projektowaniem systemów informatycznych zgodnie z wymaganiami CMMI w ...
  • projekt oceny i zarządzania ryzykiem w działalności informatycznej ...
  • projekt zapewnienia ochrony danych osobowych w ...
  • projekt zapewnienia ochrony danych finansowych w ...
  • projekt opracowania planu ciągłości działania w ...
  • projekt zarządzania projektowaniem systemów informatycznych zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych w ...
  • projekt ochrony fizycznej w ...
  • projekt opracowania obsługi maszyn i urządzeń w ...
  • projekt kryteriów oceny jakości dla oprogramowania ...
  • projekt systemu informatycznego ...
 • inne
  • do uzgodnienia

Szczegółowa tematyka i tytuł pracy uzgadniam na konsultacjach lub dla zainteresowanych po kontakcie mailem

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie jakością w IT
 • zarządzanie przez jakość
 • zarządzanie projektowaniem i audytem systemów informatycznych zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW