Kitzman Karolina, dr

wykładowca
 • Pokój: 211

Informacje dydaktyczne

 Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna: 

 • badania marketingowe
 • analiza rynku
 • zachowania konsumenckie
 • odpowiedzialne przedsiębiorstwo
 • negocjacje biznesowe

Tematyka prac przejściowych:

 • projekt badań marketingowych
 • analiza lub projekt strategii społecznie odpowiedzialnej
 • analiza lub projekt strategii aliansu biznes-organizacja pozarządowa
 • zarządzanie komunikacją z konsumentami opartą o wartości - podejście do klienta jako wielowymiarowego, wyznającego wartości człowieka

Działalność naukowo-badawcza: 

 • współpraca sektora biznesowego z sektorem organizacji pozarządowych 
 • strategie odpowiedzialnego biznesu
 • społeczni interesariusze przedsiębiorstw
 • innowacja społeczna

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW