Gąsiorkiewicz Lech, prof. nzw. dr hab. inż.

profesor uczelni
Katedra Finansów i Systemów Finansowych (K1)
 • Pokój: 231

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
 • analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstw
 • prace przejściowe
 • prace dyplomowe

Tematyka prac przejściowych:

 • analiza i ocena kosztów w przedsiębiorstwie "X"
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa "X"
 • projekt restrukturyzacji kosztów w przedsiębiorstwie "X"
 • analiza i ocena kosztów w zakładzie ubezpieczeń "X"
 • analiza finansowa zakładu ubezpieczeń "X"
 • projekt restrukturyzacji kosztów w zakładzie ubezpieczeń "X"

Tematyka prac dyplomowych:

 • biznes plan powstania nowej firmy
 • analiza fundamentalna przedsiębiorstwa "X"
 • analiza finansowa wybranych spółek notowanych na GPW
 • analiza fundamentalna zakładu ubezpieczeń "X"
 • projekt zarządzania procesowego w zakładzie ubezpieczeń "X"
 • zarządzanie należnościami w zakładzie ubezpieczeń "X"
 • zarządzanie kosztami w zakładzie ubezpieczeń "X"

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeń
 • ekonomika przedsiębiorstwa
 • ekonomika zakładów ubezpieczeń

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW