Hawrysz Liliana, dr hab. inż.

adiunkt
Katedra Procesów Zarządzania (K3)
 • Pokój: 212

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • zachowania organizacyjne
 • kultura organizacyjna
 • koncepcje zarządzani
 • zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • komunikacja w zarządzaniu

 

Tematyka prac przejściowych, licencjackich i dyplomowych:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi (zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie personelem, HR) w organizacjach sektora prywatnego i publicznego
 • doskonalenie kompetencji osobistych
 • procesy zarządzania talentami
 • procesy doskonalenia kultury organizacyjnej
 • zarządzanie jakością w sektorze publicznym
 • społeczna odpowiedzialność organizacji
 • zdolności dynamiczne organizacji

 

Działalność naukowo-badawcza:

 • procesy i praktyki dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. motywowanie, zaangażowanie, zarządzanie kompetencjami, rozwój zdolności i kompetencji) w organizacjach sektora prywatnego i publicznego
 • podejście procesowe w organizacjach sektora publicznego
 • zarządzanie jakością w organizacjach sektora publicznego
 • kultura organizacyjna
 • społeczna odpowiedzialność organizacji
 • zdolności dynamiczne w sektorze publicznym

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW