Krupa Tadeusz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny
Katedra Systemów Zarządzania (K4)
 • Pokój: 47

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • informatyczne systemy zarządzania
 • inżynieria zarządzania
 • teoria systemów

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt systemu zarządzania procesami pracy w przedsiębiorstwie
 • projekt centralnego systemu zarządzania dydaktyką szkoły wyższej
 • projekt systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
 • projekt strategii informatyzacji instytucji finansowej
 • projekt polityki bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie
 • projekt budowy przedsiębiorstwa wirtualnego
 • projekt systemu zarządzania łańcuchem dostaw
 • projekt systemu wielopoziomowego podejmowania decyzji w organizacjach gospodarczych o hierarchicznej strukturze zarządzania
 • projekt systemu wielopoziomowego podejmowania decyzji w organizacjach gospodarczych o sieciowej strukturze zarządzania
 • projekt systemu modelowania sieciowych procesów produkcyjnych o wysokiej zmienności asortymentu wyrobów
 • projekt systemu zarzadzania kryzysowego w aglomeracjach miejskich
 • projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem dużych instytucji gospodarczych

Tematyka seminarium doktoranckiego:

 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów energetycznych i komunikacyjnych w warunkach zagrożeń i kryzysów
 • procesy eksploracji danych w języku teorii charakteryzacji na rynkach finansowych i w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością
 • zaawansowane systemy integracji i udostępniania danych w zagadnieniach bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa
 • modele płaskich i hierarchicznych problemów decyzyjnych w warunkach dynamicznie zmieniających się sprzeczności determinant
 • inne zagadnienia teorio-systemowe z obszaru dyscyplin nauki o zarządzaniu oraz inżynieria produkcji

Działalność naukowo-badawcza:

 • elementy i zastosowania teorii charakteryzacji w rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych w zarządzaniu i projektowaniu
 • elementy programowania ewolucyjnego w poszukiwaniu optymalnych struktur organizacyjnych
 • badanie inwariantów w znakach semiotycznych i ich specyfikacjach
 • modelowanie procesów chaotycznych

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW