Zieliński Tomasz, dr inż.

adiunkt
Katedra Procesów Zarządzania (K3)
 • Pokój: 211

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • innowacje w modelach biznesowych;
 • zarządzanie technologiami w modelach biznesowych;

Tematyka prac dyplomowych:

 • usprawnianie procesów produkcyjnych przez wykorzystywanie narzędzi Lean Management;
 • usprawnianie procesów logistycznych w systemach monitorowania transportu;
 • zarządzanie zmianami na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego i wdrożenie systemu wspomagania zarządzania promocjami;
 • organizacja procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego w przedsiębiorstwie;
 • opracowanie i wdrażanie nowych modeli magazynowania w przemyśle chemicznym;
 • analiza systemów zarządzania w zakresie dostosowania możliwości wytwórczych w branży energetycznej;
 • wprowadzenie nowego modelu magazynowania w przedsiębiorstwie w branży chemicznej;
 • usprawnienia procesu produkcji w przedsiębiorstwie wykorzystując narzędzia zarządzania produkcją;

 Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie technologiami i innowacje w modelach biznesowych;
 • zarządzanie strategiczne i strategie przedsiębiorstw;
 • elementy Przemysłu 4.0 w zarządzaniu;
 • zarządzanie w przemyśle chemiczny.

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW